Program konferencji

DZIEŃ I – ŚRODA 12 X 2016 R.

10.00 – OTWARCIE KONFERENCJI

10.30 –  MŁODZI I CMENTARZE W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX WIEKU. CZEGO SZUKALI, CO ZNALEŹLI – WYKŁAD WPROWADZAJĄCY DR. TOMASZA JĘDRZEJEWSKIEGO Z ZAKŁADU LITERATURY ROMANTYZMU UW

Panel I – Młodość w publicystyce literackiej

11.00–11.20 Monika Kmak (UJ) – Młoda myśl w starych ustach. O krytyce literackiej początków XIX wieku

11.20–11.40 Katarzyna Westermark (UW) – Twórczość literacka i publicystyczna studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1815–1830)

DYSKUSJA

PRZERWA KAWOWA

Panel II – Młodość i starość

Moderacja: Anna Rzepniewska

12.30–12.50 Jakub Pyda (UW) – Wincenty i Zygmunt Krasińscy – doświadczenia lat młodzieńczych a formowanie się światopoglądów

12.50–13.10 Marta Dziedzicka (UJ, UW) – „Między kolebką i groby/ Młody nasz wiek w środku stoi”. Dziady. Widowisko jako album z biografii romantyka

13.10–13.30 Maria Puszyk (UW) – Quidam – intelektualny portret młodzieńczego bohatera Norwida

DYSKUSJA

PRZERWA KAWOWA

Panel III – Młodość a indywidualizm

Moderacja: Beata Szostak

14.20–14.40 Marta Chachulska (UKSW) – Problematyka młodości a proces kształtowania postaci w Lilli Wenedzie Juliusza Słowackiego

14.40–15.00 Krystyna Chmielarz (UW) – „Ten młodzieniec jest wielkim, ale niedokończonym tworem Opatrzności”. O niedopełnionej młodości Szczęsnego w Horsztyńskim Juliusza Słowackiego

15.00–15.20 Anna Rzepniewska (UW) – „Teraz czas, świat młodzieńca zapałem przemierzyć,/ I rozwiązać pytanie: żyć? alboli nie żyć?”. Kordian Juliusza Słowackiego – dramat o młodych bez młodych?

DYSKUSJA

PRZERWA KAWOWA

Panel IV – Konflikty młodości

Moderacja: Agata Moroz

16.10–16.30 Aleksandra Jaremko (UJ) – Utrapiona i bezproduktywna. Młodość w utworach Ludwika Sztyrmera

16.30–16.50 Katarzyna Mróz (UG) – Figury dekadenta w powieściach Henryka Sienkiewicza i Iwana Gonczarowa

DYSKUSJA

ZAMKNIĘCIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI


 

DZIEŃ II – CZWARTEK 13 X 2016 R.

9.00 – OTWARCIE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI

9.10 – MŁODZI-STARZY W DRUGIEJ POŁOWIE XIX WIEKU – WYKŁAD WPROWADZAJĄCY DR. DAWIDA OSIŃSKIEGO Z ZAKŁADU LITERATURY I KULTURY DRUGIEJ POŁOWY XIX WIEKU UW

Panel I – Młodość w kontekstach europejskich

Moderacja: Krystyna Chmielarz

9.40–10.00 Aleksandra Ożarowska (UW) – „Zabił się młody…” – paradoks młodości w romantyzmie europejskim

10.00–10.20 Agata Moroz (UW) – ,,Młodość! Młodość! Nie ma na świecie nic nad młodość!” – dekadencki kult dzieciństwa i młodości w twórczości prozatorskiej Oscara Wilde’a

10.20–10.40 Maria Szafrańska (UW) – Obowiązki młodości w Emmie Jane Austen

DYSKUSJA

PRZERWA KAWOWA

Panel II – Młodość i kobiecość

Moderacja: Magdalena Krzyżanowska

11.30–11.50 Sara Kusz (UJ) – Inicjacja w wykluczenie. Losy bohaterek powieści Gabrieli Zapolskiej w świetle koncepcji ujarzmiania Michela Foucalta

11.50–12.10 Barbara Bandzarewicz (UPH) – Młodość kobiet – błogosławieństwo czy przekleństwo? Kilka uwag o bohaterkach Przedpiekla Gabrieli Zapolskiej

12.10–12.30 Katarzyna Muszyńska (UW) – „Chcemy całego życia!” – problematyka kobiecej młodości we wczesnych powieściach Zofii Nałkowskiej

DYSKUSJA

PRZERWA KAWOWA

Panel III – Młodość i wychowanie

Moderacja: Patrycja Czarnecka

13.20–13.40 Magdalena Krzyżanowska (UW) – Wychować młodego człowieka. O Dzieciach Bolesława Prusa i Samym wśród ludzi Stanisława Brzozowskiego

13.40–14.00 Mateusz Kucab (UR) – „Co mi jeszcze z lat dawnych się marzy?” – młodość w twórczości Bolesława Leśmiana

14.00–14.20 Anna Szumiec (UŚ) – Dla młodych. Utwory dla dzieci Bronisławy Ostrowskiej jako echa patriotycznego wychowania

DYSKUSJA

PRZERWA KAWOWA

Panel IV – Młodość i nowoczesność

Moderacja: Marta Dziedzicka

15.10–15.30 Bartłomiej Nawrocki (UW) – Filomaci: młodość a nowoczesność

15.30–15.50 Franciszek Drąg (UAM) – Młode medium starego wieku. O początkach kina i jego recepcji na przełomie XIX i XX wieku

15.50–16.10 Dorota Vincůrková (US) – Romantyczne źródła buntu lat 60. XX wieku

DYSKUSJA

ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

 

 

 

Reklamy